เทียบเหตุผล ถอน-ไม่ถอน ร่าง พ.ร.บ กัญชา กัญชง

กัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ มีความพยายามแรกมาจากภาคประชาชน

เครือข่ายหมอเดชา ศิริภัทร ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นช่วงปี 2562 และในช่วงปีเดียวกันก็มีความพยายามจากฝ่ายการเมืองจะเคลื่อนกัญชาเสรี และเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย และเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ การประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เพื่อปลดล็อกกัญชาใช้ทางการแพทย์ และในปี 2563 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชุมชนสามารถปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ภายใต้เงื่อนไขต้องขออนุญาตจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active