8 ปี ที่อำนาจรัฐ กดทับขบวนการประชาชน

“การเคลื่อนไหวของประชาชนยังสำคัญ เพราะไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะไม่รู้เลย ว่าปัญหายังดำรงอยู่…”

.

‘กนกรัตน์ เลิศชูสกุล’ ตอกย้ำความสำคัญของขบวนการภาคประชาชน พร้อมวิเคราะห์พัฒนาการ และบทเรียนตลอด 8 ปี กับการเรียกร้องต่อรัฐบาลประยุทธ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา