สว. ชุดใหม่ ใครได้ ใครเลือก ?

“คิดยังไงถ้า… จะลงสมัคร สว.” กำลังเป็นไวรัลอยู่เวลานี้ นั่นเพราะการเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่ เข้าแทนที่ 250 สว. ที่มาจาก คสช. กำลังจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

.

แต่ “การเลือกตั้ง” แบบแบ่งกลุ่มอาชีพออกเป็น 20 กลุ่ม นั้นเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัคร ว่ากันว่ามีความซับซ้อนและเดิมพันทางการเมืองสูงไม่น้อยไปกว่าสนามเลือกตั้งอื่น ๆ ขณะเดียวกัน อาจทำให้เกิดช่องโหว่หลายอย่าง

.

The Active คยกับ ‘ปุรวิชญ์ วัฒนสุข’ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ ที่มาของ สว. ชุดใหม่ พร้อมคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา