จับตาแก้ไขกฎหมายประมง ไทยเสี่ยง ใบเหลือง IUU

ระหว่างที่ ร่าง พ.ร.บ.ประมง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาฯ แต่เพราะอะไร EU ถึงเตือนไทย อาจเสี่ยงติดใบเหลือง กระทบเศรษฐกิจประมง

The Active สัมภาษณ์พิเศษ นัฐวุฒิ กาเซ็ม ผู้แทนประจำประเทศไทยมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) วิเคราะห์ประเด็นน่าเป็นห่วงในร่างกฎหมายฉบับนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม