นโยบายป้องกันสุขภาวะทางจิต ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้ไม่ต้องจ่ายจนหมดตัว

หากคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยที่กำลังมีภาวะเครียด คุณจะเลือกอะไรระหว่างจ่ายเงินพบนักจิตบำบัด หรือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่วัน

หรือความจริง…เราอาจไม่ต้องเลือก หากการส่งเสริมเสริม ป้องกัน สุขภาวะทางจิต อยู่ในสวัสดิการที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตั้งแต่ในระดับการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงทุกชุมชน มี “นักจิตวิทยา” คอยรับฟัง ให้คำปรึกษา ดูแลจิตใจเบื้องต้น

The Active ชวนทำความเข้าใจ ทำไม ? นักจิตวิทยา จึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศสุขภาพจิต และอยู่ในนโยบายสาธารณะที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน เพื่อหนีจากระเบิดเวลาของความรุนแรงในสังคม กับ ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์’ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VISUAL NOTE TAKER

ชาลี คงเปี่ยม