พ.ร.บ.อากาศสะอาด แค่ผ่านหรือยกระดับคุณภาพชีวิต

ความหวังการมี ‘ลมหายใจ’ ที่ปลอดภัย ด้วย ‘กฎหมายอากาศสะอาด’ ฉบับแรกของประเทศ ค่อย ๆ เดินหน้าไปทีละก้าว

.

ความยากคือการผสานร่างฯ ทั้ง 7 ฉบับ ที่แม้เป้าหมายจะสอดคล้องกัน แต่ก็ต่างกันที่ชุดความคิด นี่จึงเป็นโจทย์ท้าทายที่สังคมร่วมกันจับตา

.

The Active เปิดใจ ‘จักรพล ตั้งสุทธิธรรม’ ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะทำให้ ‘กฎหมายอากาศสะอาด’ เป็นเครื่องมือ ทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

พเยีย พรหมเพชร

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา