“นิรโทษกรรมคดีการเมือง” แบบใด ? ทางออกความขัดแย้ง

“รัฐประหาร 2549” จุดเริ่มต้นสำคัญของความรู้สึกไม่เป็นธรรม ขัดแย้งในทางการเมือง นำมาสู่การขอ “นิรโทษกรรม” ผู้ได้รับผลกระทบทางกฎหมาย และทางการเมือง รวมถึงข้อถกเถียงว่า กฎหมายอาญามาตรา 112 จะนับเป็นคดีการเมืองด้วยหรือไม่

.

The Active ชวนหาคำนิยาม “คดีการเมือง” ตามหลักการทางนิติศาสตร์ กับ รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตั้งหลักให้ชัดก่อนถึงวันที่ “นิรโทษกรรม” จะถูกหยิบยกไปพูดคุยกันในสภาฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา