“กฎหมายอากาศสะอาด” ใบเบิกทาง จัดการปัญหาฝุ่นยั่งยืน

“กฎหมายอากาศสะอาด” จะเป็นคำตอบสุดท้าย ที่จะนำไปสู่การจัดการกับ “ฝุ่นพิษ” หรือไม่ และจะทำอย่างไร ให้นโยบาย “แก้ฝุ่นพิษ” นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ชวนหาคำตอบกับ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด และหนึ่งในกรรมการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม