เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม รักษาสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โดยผู้ประกันตนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นล่าช้าเกือบ 8 ปี จากการรัฐประหาร
.
แม้บอร์ดประกันสังคมไม่ได้มีอำนาจ บริหารนโยบายและจัดสรรกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่าสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทโดยตรง แต่มีหน้าที่รับฟังเสียงประชาชน เป็นกลไกตรวจสอบการทำงานของกองทุนฯ เพื่อให้ประโยชน์เกิดกับผู้ประกันตนมากที่สุด แต่เราจะได้บอร์ดที่มีความยึดโยงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากแค่ไหน
.
วิเคราะห์เรื่องนี้ กับ ‘บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ’ นักวิชาการด้านสิทธิแรงงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม