‘ภาษี’ ลดเหลื่อมล้ำ ความฝันที่ (ไม่) เกินจริง

โครงสร้างภาษีไม่เป็นธรรม เอื้อกลุ่มทุน คนรวย ! ขณะที่รัฐบาลไม่มีเจตจำนง ที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างภาษี แล้วประเทศไทยจะมีโอกาสจัดเก็บภาษีคนรวย มาช่วยคนจนได้จริงหรือไม่

สิ่งที่นายกฯ เศรษฐา เคยพูดไว้ให้ทบทวนภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จะเป็นสัญญานบวก ของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหรือไม่

วิเคราะห์เรื่องนี้ กับ ผศ.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม