เพราะนโยบายการศึกษา ไม่เคยทำเรื่องยาก !

ไขข้อข้องใจกว่า 2 ทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษา เป็นเพียงภาพลวงตา เพราะทุกรัฐบาลทำแต่เรื่องง่าย ไปไม่ถึงการ “ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน” ติดหล่มระบบคัดคนด้วย “การสอบ” จนเด็กไทยไปไม่ทันโลก

เจาะลึกนโยบายยากที่ควรเริ่มทำและทุ่มเทตั้งนานแล้วในระบบการศึกษาไทย กับ รศ.วีระชาติ กิเลนทอง ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม