จะดีแค่ไหน? รัฐทำอะไร ใคร ๆ ก็รู้

“รัฐโปร่งใส” ด้วย Digital Platform ที่ “พรรคก้าวไกล” ใช้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบการทำงาน เมื่อครั้งหนึ่งเคยขยับเข้าใกล้การได้เป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

แต่เมื่อสิ่งที่ฝันไม่เกิดขึ้น เป็นไปได้แค่ไหน กับการให้ “รัฐบาลเศรษฐา” ใช้เครื่องมือนี้… แล้วจะดีแค่ไหน ถ้ารัฐทำอะไร ใคร ๆ ก็รู้

The Active ชวนคุยความหวังสร้างรัฐโปร่งใส กับ “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม