ภาคต่อประชานิยม “เพื่อไทย” ภายใต้รัฐบาลผสม

ยังใช้คำว่า “รัฐบาลปรองดอง” ไม่ได้ เพราะขั้วยังอยู่เหมือนเดิม…

The Active สัมภาษณ์พิเศษ ‘ศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี’ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจาะนโยบายไทยรักไทย ถึง เพื่อไทย บทพิสูจน์เปลี่ยนประชานิยม สู่ ความยั่งยืน พร้อมถอดรหัส ชนชั้นนำ “รอมชอม” แต่ไปไม่ถึงความขัดแย้งของคนในสังคม?

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม