นโยบาย “ที่ดิน” กับความพยายามตรวจสอบ ติดตาม การแก้ปัญหาภาคประชาชน I ตรงประเด็น 15 ธ.ค. 66

สิ่งสำคัญที่ Policy Watch ถูกคาดหวัง คือ การเป็นเครื่องมือให้ประชาชน และสังคม ได้ร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าของนโยบายที่ภาครัฐได้ให้สัญญาเอาไว้กับประชาชน ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้เท่านั้น ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา การติดตาม แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ถ้าพวกเขาไม่ลุกขึ้นมาใช้วิธีกดดัน เคลื่อนไหวชุมนุม หลายเรื่องก็อาจไม่ถูกแก้ไข อย่าง ปัญหาที่ดินทำกิน ทีมข่าวลองประมวลเส้นทางการเคลื่อนไหวประเด็นด้านที่ดิน ในหลายรัฐบาล น่าจะพอทำให้ภาพชัดเจนว่า เพราะอะไรจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วย ให้การติดตามนโยบายของภาครัฐทำได้ง่ายมากขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active