Thai PBS Open House 2023 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย I ตรงประเด็น 15 ธ.ค. 66

นวัตกรรม Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลไก ที่ตั้งใจสร้างการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดบ้าน #ไทยพีบีเอส ในวันนี้ เพราะถ้าประชาชนสามารถกำกับติดตามนโยบายได้ น่าจะมีส่วนสำคัญช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active