ส่องพฤติกรรมเสี่ยงผู้ขับขี่กับมาตรฐานทางม้าลาย

ปีแรกของ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 21 มกราคม 2566 หลังครบ 1 ปี การสูญเสีย “หมอกระต่าย” จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนตรงทางม้าลาย แม้จะพบความตื่นตัวของสังคมต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนน แต่เรากลับพบว่า ตัวเลขคนเดินเท้าเสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากหลายปัจจัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active