จ้างงานคนพิการ Bangkok Care Live Chat Agent

จะทำอย่างไรให้คนพิการได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเมืองแห่งนวัตกรรม ? เมื่อ กทม. ยังมีตำแหน่งว่างเพื่อจ้างคนพิการได้อีกมาก และยังมีคนพิการอีกมากที่รอโอกาสจากสังคม

.

The Active ชวนฟังแนวคิด การจ้างงานคนพิการในรูปแบบ Bangkok Care Live Chat Agent ผ่านการประลองไอเดียจากเวที Hack BKK

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา