จ้างวานข้า ชรารีไซเคิล

“เราต้องการขยะพลาสติกจำนวนมาก เพื่อนำมาคัดแยก-ขายรีไซเคิลเป็นรายได้ให้คนไร้บ้าน”

.

The Active ชวนคุยกับ บก.ลายจุด – สมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่ม ‘ชรารีไซเคิล’ อาสาคัดแยกขยะให้คนเมือง โดยคนไร้บ้านผู้สูงวัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองไปพร้อมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา