“หมอกระเป๋า” ทลายข้อจำกัด ช่วยคนไร้บ้านเข้าถึงบริการสุขภาพ

“เจ็บเอง หายเอง” เมื่อคนไร้บ้านเกินครึ่งเจ็บป่วย แต่ไม่กล้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

.
จากอุปสรรคด้านสิทธิ กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทัศนคติในการให้บริการ ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาตั้งคำถาม ให้บริการ และเรียนรู้ไปพร้อมกับภาคประชาสังคม
.
The Active ติดตามภารกิจของทีมแพทย์เคลื่อนที่ ที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “หมอกระเป๋า” ที่ตั้งเป้าจัดบริการสาธารณสุขให้ตอบโจทย์คนไร้บ้าน และคนเปราะบาง

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา