รัฐ-เอกชน พร้อมไหมจ้างงานคนพิการ ?

3 ธันวาคม วันคนพิการสากล ย้ำความแนวคิด ‘คนพิการต้องมีงานทำ’

.

The Active ชวนติดตามความคืบหน้าโครงการ Hack Hug Hug Hackathon เพื่อคนพิการ เช็คความพร้อม ภาครัฐ-ภาคเอกชน เร่งจ้างงานคนพิการไปถึงไหน และ #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนิ่งเฉยไม่ได้กับเรื่องนี้ ภาคประชาสังคมชงต้องประกาศเป้าหมายด่วน!

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา