AI สร้างงานคนพิการ อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

รู้หรือไม่ว่าเวลาคุณโทรไป ศูนย์รับเรื่องฯ กทม. 1555 ปลายสายที่คุยอยู่นั้นเป็นคนพิการทั้งสิ้น พวกเขาทำงานผ่านโปรแกรม AI ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ต่อให้มองไม่เห็นหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัดก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

.

The Active ชวนคุยกับ เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Vulcan Coalition ถึงเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ สร้างโอกาสทางสังคม และค่านิยมในสังคม ‘คนเท่ากัน’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา