เมื่อคนพิการ ทำงานในสำนักงานเขต กทม.

‘จ้างงานคนพิการ’ 1 ในนโยบาย #ชัชาติ​ เพื่อสร้างงานอาชีพ-ลดความเหลื่อมล้ำ รับเข้าทำงานแล้ว 489 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 660 คน (1% ของข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมด)

.

The Active ชวนติดตามการทำงานของ พศพล พื้นแสน อาสาสมัครคนพิการ กทม. ในสำนักงานเขตภาษีเจริญ ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมุมมองการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานปัจจุบัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา