วังวนหนี้สินเกษตรกร กับความหวังหลังเลือกตั้ง

“การส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร…”

.

เป็น 1 ใน 23 ข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกล (MOU) ทำให้พอจะเห็นทิศทางการแก้ปัญหาเกษตรกรในประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40 แต่กลับพบว่าพวกเขายังเผชิญกับปัญหาความยากจน วังวนหนี้สิน บางรายต้องสูญเสียที่ดินทำกิน

.
.
The Active ชวนติดตามเรื่องราวของเกษตรกร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และความคาดหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะเข้ามาเดินหน้านโยบายเกษตรเพื่อแก้ปัญหาตามที่สัญญาไว้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา