ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น

13 เม.ย. 2566 วันผู้สูงอายุไทย และยังเป็นปีที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์

.

มีผู้สูงอายุมากกว่า 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งหมด แม้จะขึ้นชื่อด้านบริการสุขภาพ แต่ด้านบริการทางสังคมผู้สูงอายุหลายคนยังเจอข้อจำกัด เช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล หรือเข้ากิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว

.

The Active พาไปทำความรู้จักกับอาชีพที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน “ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา