ในนามของ ศพสูงวัยนิรนาม

“แนวโน้มของผู้เสียชีวิตที่มากกว่า 65 ปี แล้วไม่ได้รับการบอกว่ามีชื่อว่าผู้ตายรายนี้เป็นใคร นั่นแปลว่าระบบของประเทศไทยล้มเหลว”

.

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ คือหนึ่งในหน่วยงานพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อนำส่งคืนสู่ครอบครัว แต่ปัจจุบันพบว่า มีหลายร่างยังถูกเก็บรักษา หรือส่งไปฝังยังสุสานศพไร้ญาติ โดยเฉพาะในปี 65 มีศพผู้สูงอายุไร้ญาติที่รอการยืนยัน 35 ราย เพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่าจากปี 64 สะท้อนปัญหาสังคมสูงวัยโดดเดี่ยว ที่อาจะส่งผลให้การตายอย่างเดียวดายสูงขึ้นด้วย หากยังไม่มีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ที่มีประสิทธิภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา