เปิดแนวคิดโอกาสการศึกษา-อาชีพ แก้ปัญหาความจน

สถานการณ์ความยากจนในช่วง ปี 2549 – 2563 ทุกภาคของไทยมีแนวโน้มคงที่ และบางพื้นที่ลดลง มีเพียงภาคอีสาน ที่ตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้น

.

โดยเฉพาะในปี 2562 – 2563 แน่นอนว่ามิติความจนเกิดขึ้นมากที่สุดจากปัญหาของรายได้ และ มิติการศึกษา

.

นั่นเป็นที่มาให้หลายภาคส่วนใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อหยุดส่งต่อความจนข้ามรุ่น ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา และการมีงานทำ ให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนได้เรียนต่อ และฝันถึงอนาคต

.

รายการตรงประเด็นวันนี้(11 พ.ย. 65) ชวนคุณผู้ชมดูรูปธรรมการแก้จน ที่กำลังเดินหน้าใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active