“ปูแป้น” ภาพสะท้อนความยากจนสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

การแก้ปัญหาความยากจน โดยยกกรณีครอบครัวของ ปูแป้น ที่ออกอากาศไปผ่านสารคดีคนจนเมือง ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในภาพสะท้อนปัญหาความยากจน

.

ซึ่งกรณีของ #ปูแป้น แม้จะเป็นปัญหาระดับปัจเจก แต่เวลานี้ ก็สั่นสะเทือนไปถึงการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ซึ่งหวังจะเป็นตัวแบบของการแก้ปัญหาในเคสอื่น ๆ ต่อไป

.

ย้อนดูครอบครัวของน้องปูแป้น ที่กำลังเผชิญกับปัญหาในหลากหลายมิติซ้อนทับกันอยู่ ในทางวิชาการนี่ถือ เป็นครอบครัวเปราะบาง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active