กลไก “จ้างวานข้า” สร้างโอกาสงาน รายได้ ช่วยคนไร้บ้าน

กลไกเคสเมเนเจอร์ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมูลนิธิกระจกเงา ที่พยายามช่วยให้คนไร้บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.

หรือเปลี่ยนผ่านกลับมามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้ ผ่านโครงการ “จ้างวานข้า” ซึ่งดำเนินการมากว่า 3 ปีแล้ว ช่วยคนไร้บ้านไปแล้วกว่า 116 คน ลองมาถอดกลไกการทำงานนี้กันครับ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active