สูงวัยไม่ไร้บ้านไร้งาน

ในวันที่เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 หลายคนได้กลับไปทำงาน แต่โรคระบาดอาจทำให้อีกหลายคนตกอยู่ในสถานะไร้บ้านจนถึงทุกวันนี้…

.

ผู้สูงอายุที่กำลังเป็นโจทย์ท้าทายในสังคมสูงวัยสมบูรณ์ แต่คุณภาพชีวิตกลับสวนทาง การทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้ เข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึง คือสิ่งที่ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา