ผู้ว่าฯ กทม. ลงถอดบทเรียนจุด Drop In ช่วยเหลือคนไร้บ้าน

ปัญหาการดูแล “คนไร้บ้าน” ที่เหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงจากผลกระทบต่อเนื่อง ยาวนาน

.

เมื่อคนที่เราเรียกกันว่า “คนจนเมือง” ที่ปกติใช้ชีวิตลำบากกับค่าเช่าบ้านเดือนชนเดือนกันอยู่แล้ว ต้องระหกระเหินออกมากินนอนในที่สาธารณะกันมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active