สูงวัย (ไม่) ไร้บ้าน ไร้งาน

ในกลุ่มผู้สูงอายุสำรอง อายุ 40 ขึ้นไป หลายคนยังถือว่ามีแรงมีทักษะ แต่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ

.

ผลที่ตามมาในระยะยาวก็คือแทนที่จะพึ่งตัวเองได้เพราะมีเงินออมไว้ในยามชรา กลับต้องมาเป็นคนสูงวัยไร้บ้าน

.

การค้นหาคนกลุ่มนี้ให้เจอและมีนโยบายจ้างงานตามความเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ภาคประชาสังคมกำลังพยายามอยู่ในเวลานี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active