ธนาคารเวลา เพื่อ (ทุกกลุ่ม) วัย

ปัจจุบันไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากร (13 ล้านคน) ขณะที่สวัสดิการด้านผู้สูงอายุแบบขั้นบันได สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ผู้สูงอายุในชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กลับกำลังเป็นเศรษฐีด้วยการใช้เวลาแทนเงิน

.

The Active พาไปดูการทำงานของ “ธนาคารเวลา” ในวันที่ออมเวลา มีค่าไม่น้อยกว่าออมเงิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา