รอบตัวเรา ล้วนแต่คือ”ชาติพันธุ์” I ตรงประเด็น 28 ธ.ค. 66

เรื่องที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งปีและเห็นพัฒนาการความคืบหน้า คือ การเรียกร้องสิทธิ การคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไปสู่การผลักดันร่างกฎหมายชาติพันธุ์ ซึ่ง 21 ธ.ค.ที่ผ่านมาสภาฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมติรับหลักการวาระแรก เพราะมีมติให้ ครม.นำร่างกลับไปพิจารณาก่อนไม่เกิน 60 วัน ตามที่ ครม.ขอ เพื่อไปดูร่วมกับร่างกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับอื่น ๆ รวมทั้งหมดเป็น 5 ฉบับ ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องที่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งประเทศกำลังคาดหวัง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active