แนวทางแก้หนี้เกษตรกร(2 ก.ค. 67) I ตรงประเด็น

การเป็นหนี้ไม่ใช้เรื่องง่ายที่เกษตรกรหลายคนจะหลุดพ้น พาคุณผู้ชมไปพบเกษตรกรคนหนึ่งที่เคยเผชิญปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ แต่หลังจากภาครัฐช่วยเหลือเข้าสู่การจัดการหนี้ด้วย โครงการครึ่งไร่คลายจน ที่ส่งเสริมให้ เลี้ยงไก่ ปลูกเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงปลา และทำปุ๋ยใช้เอง และสอนการทำบัญชีด้วยตัวเอง ปัจจุบันมีการรวมตัวกันและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่รวมใจพัฒนาบ้านคลองตาจ่า ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามด้วย ไปดูกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active