ผู้นำเกาะ ขับเคลื่อน “ท่องเที่ยวเกาะยั่งยืน”(14 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

ประเทศไทยมีเกาะ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากถึง 936 เกาะ ใน 19 จังหวัด พวกเขาเจอปัญหาคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยว นั่นเป็นสาเหตุให้มีความพยายามรวมตัวกันของเหล่าผู้นำชาวเกาะมา 2 ครั้งแล้ว มีทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม และชาวบ้าน จาก 35 เกาะ มารวมกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active