วันปีใหม่ คนไทยเสี่ยงตายจากอุบัติเหตุมากที่สุด

นักวิชาการด้านอุบัติเหตุทางถนน คาดคนไทยอาจเสี่ยงเสียชีวิตต่อวันสูงสุด คล้ายปี 2562 ที่ตัวเลขการเสียชีวิตเกือบ 100 คน หลังรัฐบาลเห็นชอบเลื่อนวันหยุดชดเชย อาจทำประชาชนเหนื่อยล้าต้องเร่งกลับภูมิลำเนาหลังฉลองเสร็จ

.

ขณะที่กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ที่ปรับขยายเวลาให้สถานบริการปิดตี 4 และ คืนวันที่ 31 ธ.ค. สามารถเปิดขายได้ถึง 6 โมงเช้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งให้วันที่ 1 ม.ค. 2567 ยิ่งอันตรายมากขึ้นอีก

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา