พลังที่มองไม่เห็น เรื่องเล่า “ความเชื่อ” คู่วิถี “ชาวเล”

วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม “ชาวเล” ผูกโยงกับทะเล ชายหาด และทรัพยากรที่พวกเขาหาอยู่หากิน แต่วิถีดั้งเดิมของพวกเขา กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากการเปลี่ยนไปของยุคสมัย

.

แรงปะทะจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจมีส่วนกระทบต่อการใช้ชีวิต แต่ถึงยังไงความเชื่อ ความศรัทธา ใน “บรรพบุรุษ” ก็ยังถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นพลังให้ชาวเล ได้ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

.

The Active ถือโอกาสงาน “วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล” ครั้งที่ 13 สำรวจความเชื่อของชาวเลที่ยังหลงเหลืออยู่ ผ่านคำบอกเล่าของ “หลัก กินหรา” ผู้อาวุโสชาวเลชุมชนแหลมหลา จ.ภูเก็ต ในฐานะร่างทรง “โต๊ะจง” บรรพบุรุษ ที่ลูกหลานชาวเลให้ความเคารพ นับถือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา