“แสงสีเขียว” สะท้อนถึงอุตสาหกรรมประมงไทย I ตรงประเด็น 15 พ.ย. 66

ปรากฎการณ์แสงสีเขียว #เขาพะเนินทุ่ง สู่ข้อสังเกตต้นกำเนิดแสง มาจาก “เรือไดหมึก ทะเลอันดามัน” ชวนมองต่อสถานการณ์ ทรัพยากรในท้องทะเลไทย ท่ามกลางความพยายามรณรงค์หยุดทำประมงแบบทำลายล้าง จับสัตว์น้ำพลอยได้ กระทบนิเวศทางทะเล พร้อมชวนสังคมตระหนักฟื้นทะเลไทยให้ยั่งยืน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active