สถานการณ์ Over fishing “การทำประมงเกินความจำเป็น” I ตรงประเด็น 15 พ.ย. 66

แสงสีเขียวของเรือไดหมึก จนเชื่อมโยงมาสู่การจับสัตว์น้ำพลอยได้ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการทำประมงแบบทำลายล้าง หรือประมงผิดกฎหมาย ชวนคุยกับ คุณพิชญาพร โพธิ์สง่า เรื่องประมง ชวนให้นึกถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประมงไทย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active