ตั้งคำถาม “เหมืองโปแตช” กับประโยชน์ที่คนไทยได้รับ I ตรงประเด็น 8 พ.ย.66

เมื่อพูดถึงการทำเหมือง ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่หลอกหลอนชาวบ้านในพื้นที่มาแทบทุกโครงการ สำหรับเหมืองแร่โปแตช ก็ไม่ต่างกัน ถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านอย่างหนัก เพราะพวกเขามองว่าอาจได้ไม่คุ้มเสีย กับผลที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ที่ต้องเปลี่ยนไป และอีกประเด็นสำคัญ คือ ที่ผ่านมาคนไทยได้ประโยชน์จากการมีเหมืองโปแตชจริงหรือไม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active