ความหวังคนรุ่นใหม่

จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ที่ออกไปทำงานข้างนอกชุมชนมีความหวังกับชุมชนตัวเอง แล้วกลับมาพัฒนาชุมชนเขาเอง

.

พะฉู่ กิตติพันธ์ กอแก้ว คนรุ่นใหม่ ชุมชนห้วยตองก๊อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จึงร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน ผลักดันแนวคิดนำทรัพยากรในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า เพื่อที่จะสร้างความหวังให้ขุมชนมีงานและเงิน หวังดึงคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัว

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา