เสนอใช้พื้นที่รัฐ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนเมือง

แต่ละกลไกที่เกิดขึ้น เชื่อว่า เป็นความพยายาม เพื่อไม่ให้คนที่เผชิญหน้ากับปัญหา ต้องตกมาอยู่ในสถานะของคนไร้บ้าน

แต่ถ้ามองในมุมของภาคประชาชน ที่ติดตามปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง มาอย่างต่อเนื่อง พอจะเห็นลู่ทางและทางออก อย่างไร กับการทำให้คนจนเมืองเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างมั่งคงบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active