การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แนวทางไหนเข้าถึงได้จริง

ปัญหาใหญ่ ที่คนจนเมือง เผชิญมาตลอด ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นข่าวการไล่รื้อชุมชนแออัด ออกจากที่ดินรัฐ ที่ดินเอกชน แน่นอนพวกเขาเหล่านั้น ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินดังกล่าว

อาจเป็นแค่คนมาอยู่อาศัย แต่การใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ก็อาจต้องคำนึงถึงผู้คนตัวเล็ก ๆ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ด้วย พูดง่าย คือ การพัฒนาต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างที่ภาครัฐอ้างมาตลอด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active