“บุญบั้งไฟสุคิริน” วิถีแห่งอีสาน หนึ่งเดียวในชายแดนใต้(21 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

ความพยายามหาทางออกในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ แน่นอนว่าบทบาทหนึ่งในส่วนของกรรมาธิการสันติภาพชายแดนใต้ ก็กำลังอยู่ระห่างการรวบรวม จัดทำข้อเสนอการสร้างสันติภาพในมิติต่าง ๆ คาดว่า ช่วงเดือนหน้า น่าจะมีความชัดเจน แต่หนึ่งในมิติสำคัญที่พูดถึงกันมาตลอด ว่า การเคารพในอัตลักษณ์ ความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่ เพราะต้องยอมรับว่า ตลอด 20 ปี ของเหตุการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้มาจากความต่างในวิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ แต่กลับมาจากปัจจัยทางการเมือง ความมั่นคงและกลุ่มที่เห็นต่าง ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งเราพยายามย้ำมาตลอดว่า ชาวบ้านไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ชวนคุณผู้ชม ไปที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย สุดปลายด้ามขวาน แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่า ที่นี่มีชุมชนชาวอีสาน ลงหลักปักฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ปี พวกเขาพกเอาวิถีวัฒนธรรม ประเพณี อย่าง “บุญบั้งไฟ” มาด้วย คุณพงศ์เมธ ล่องเซ่ง พาลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศความสนุกสนานในงานบุญบั้งไฟที่สุคิริน เพื่อสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของผู้คน และวิถีประเพณี วัฒนธรรม ที่ชายแดนใต้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active