รัฐบาลลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ I ตรงประเด็น 18 ม.ค. 67

ปรากฎการณ์หนี่งที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวานนี้(17 ม.ค. 67)คือภาพของ นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง สวมชุดมลายู เข้าประชุมสภาฯ พร้อมกับลุกขึ้นหารือในประเด็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนใต้ กรณี กอ.รมน. ออกหมายเรียกนักกิจกรรมแต่งชุดมลายู ในวันฮาลีรายอ ปี 2565 และโดนคดียุยงปลุกปั่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active