ศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์บ้านห้วยหินดำ ความหวังผลักดัน “ซอฟต์พาวเวอร์” I ตรงประเด็น 8 ธ.ค. 66

ศักยภาพและ #ภูมิปัญญา บนฐานวิถีวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ คือ การมัดย้อม และทอผ้าจากธรรมชาติ ซึ่งหากสนับสนุนกันจริงจัง สิ่งนี้อาจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ยาก เพราะเป็นภูมิปัญญาชุมชนชาติพันธุ์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว น่าสนใจ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active