ความพยายามสื่อสารคุณค่า “วิถีไร่หมุนเวียน” I ตรงประเด็น 8 ธ.ค. 66

ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่แน่ว่าถ้ารัฐส่งเสริมจริง ๆ จัง ๆ เราอาจได้เห็นผ้าทอมือของชุมชนชาติพันธุ์ กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ อย่างที่รัฐบาลคาดหวังก็ได้ แต่อีกด้านก็ยังดูย้อนแย้ง เพราะมันเต็มไปด้วยข้อจำกัด พวกเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ลัก ๆ เลย คือ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ลดทอนศักยภาพ การเข้าถึงฐานทรัพยากร ฐานการผลิตในพื้นที่ ทำให้สูญเสียการทำเกษตรบนวิถีดั้งเดิมอย่างไร่หมุนเวียน ซึ่งถือเป็นฐานชีวิตของชาติพันธุ์เลยก็ว่าได้ แต่ท่ามกลางภัยคุกคาม ยังมีชาวบ้านที่ไม่ยอมจำนน พยายามหาวิธีสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของวิถีไร่หมุนเวียน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม หวังว่าสักวัน ข้อจำกัดต่าง ๆ จะถูกปลดล๊อค เขาใช้อะไรสะท้อนคุณค่าของ #วิถีไร่หมุนเวียน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active