พีมูฟ-ก้าวไกล ยื่นร่างกฎหมายในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก

ความคืบหน้าที่รัฐสภา กรณีพรรคก้าวไกล และกลุ่มพีมูฟ เดินทางไปยื่นร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่อประธานรัฐสภา โดยพวกเขาใช้โอกาสเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกวันนี้ เพื่อผลักดันกฎหมาย พร้อมมีข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณทัศนีย์ ประกอบบุญ รายงานจากอาคารสัปปายะสภาสถาน รัฐสภา

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active