พลังชาติพันธุ์คนรุ่นใหม่กับการสร้างการยอมรับวิถีชาติพันธุ์

พื้นที่รูปธรรมหนึ่ง ที่สะท้อนมุมมองเรื่องนี้อย่างชัดเจน คือเรื่องราวของ กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ กระเหรี่ยงโผล่ว บ้านห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี ที่เขาใช้ต้นทุนชุมชน สื่อสารเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในในมิติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภูมินิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่สร้างการยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงทั้งในพื้นที่ และต่อสังคม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active