“สวนปทุมวนานุรักษ์” สมดุลธรรมชาติกลางเมือง

พาคุณผู้ชมไปดูสวนเปิดใหม่กลางเมือง ชื่อสวนปทุมวนานุรักษ์ อยู่ที่ถนนราชดำริ ติดกับเซนทรัลเวิรลดและคลองแสนแสบ พื้นที่กรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ดูแลโดยมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ เพิ่งเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ให้บริการคนเมืองได้พักผ่อนหย่อนใจ เรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำ และเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ คุยกับ คุณโจและคุณเอก ประชาสัมพันธ์มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active